ul. Kanafojskiego 3, Dom Studenta nr 1, 10-772, Olsztyn, Polska
info@skorpena.pl / akpskorpena@gmail.com

Program szkolenia

Akademicki Klub Płetwonurków "Skorpena"

 

Pobierz PROGRAM SZKOLENIA PŁETWONURKÓW KDP ZG PTTK

PION PODSTAWOWY 

Spis treści:

1. Symbole i oznaczenia
2. Nurkowanie Zapoznawcze KDP/CMAS (NZ)
3. Płetwonurek Młodzieżowy KDP/CMAS (PM)
4. Płetwonurek Turystyczny-Nadzorowany KDP/CMAS (PTN)
5. Płetwonurek KDP/CMAS (P1BIS)
6. Płetwonurek KDP/CMAS (P1)
7. Płetwonurek KDP/CMAS (P1) w Skafandrze Suchym
8. Płetwonurek KDP/CMAS (P2)
9. Płetwonurek KDP/CMAS (P3)
10. Płetwonurek KDP/CMAS (P4)
11. Płetwonurek Nurkujący z Zatrzymanym Oddechem KDP/CMAS (PZOB) poziom basenowy
12. Płetwonurek Nurkujący z Zatrzymanym Oddechem KDP/CMAS (PZO1) poziom 1

 

 

Pobierz PROGRAM SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO PŁETWONURKÓW KDP ZG PTTK

PION REKREACYJNY 


Spis treści:

1. Symbole i oznaczenia
2. Płetwonurek Nocny (PNO)
3. Płetwonurek Nawigator (PNA)
4. Płetwonurek Eksplorator (PE)
5. Płetwonurek Poszukiwacz-Wydobywca (PPW)
6. Płetwonurek w Skafandrze Suchym (PSS)
7. Płetwonurek Wrakowo-Morski (PWM)
8. Płetwonurek Podlodowy (PPL)
9. Płetwonurek w Masce Pełnotwarzowej (PMP)
10. Płetwonurek Fotograf (PF1)
11. Zaawansowany Płetwonurek Fotograf (PF2)
12. Płetwonurek Filmowiec (PFI1)
13. Zaawansowany Płetwonurek Filmowiec (PFI2)
14. Płetwonurek Archeolog (PA1)
15. Płetwonurek Archeolog (PA2)
16. Patofizjologia Nurkowania i Pierwsza Pomoc (PP)
16. Płetwonurek ze Skuterem (PS1)
17. Płetwonurek Ekolog (PEK1)
18. Zaawansowany Płetwonurek Ekolog (PEK2)

Pobierz PROGRAM SZKOLENIA SPECJALISTYCZNEGO PŁETWONURKÓW KDP ZG PTTK

PION TECHNICZNY 


Spis treści:

1. Symbole i oznaczenia
2. Płetwonurek Nitroksowy (PN1)
3. Zaawansowany Płetwonurek Nitroksowy (PN2)
4. Zaawansowany Płetwonurek Nitroksowy w Konfiguracji Bocznej (PN2KB)
5. Płetwonurek Głębokoiego Nurkowania Powietrznego (PGP)
6. Płetwonurek Głębokoiego Nurkowania Powietrznegow Konfiguracji Bocznej (PGPKB)
7. Płetwonurek Trimiksowy (PT1)
8. Płetwonurek Trimiksowy w Konfiguracji Bocznej (PT1KB)
9. Płetwonurek Trimiksowy (PT1S) (program skrócony)
10. Płetwonurek Trimiksowy w Konfiguracji Bocznej (PT1KBS) (program skrócony)
11. Zaawansowany Płetwonurek Trimiksowy (PT2)
12. Zaawansowany Płetwonurek Trimiksowy w Konfiguracji Bocznej (PT2KB)
13. Płetwonurek z SCR (PR)
14. Płetwonurek Jaskiniowy I-go stopnia(PJ1)
15. Płetwonurek Jaskiniowy II-go stopnia (PJ2)
16. Płetwonurek Jaskiniowy III-go stopnia (PJ3)
17. Przygotowanie mieszanin oddechowych (GB)
18. Płetwonurek w Zestawie Butlowym (PZB)
19. Zaawansowany Płetwonurek ze Skuterem (PS2)
20. Płetwonurek w Konfiguracji Bocznej (PKB)