Jubileusz 20-lecia Akp Skorpena

Jubileusz 20-lecia Akp Skorpena obchodziliśmy w jesienią 1988 roku w ośrodku Perkoz nad jeziorem Plusznym. Od lewej: Daniel Staniaszek, Hania Sokołowska i Dariusz Poziemski.