Poczet prezesów

Trzech Prezesów AKP Skorpena na jednym zdjęciu. Zdjęcie z archiwum Brody z pracy podwodnej w Rudziskach Pasymskich w 1983(?) roku. Tymi Prezesami byli – Broda – Bogdan Senderski 1981-1983(kolorowa czapka), Marian Rybak 1983- 1986(biała czapka, pierwsza z lewej), Zbyszek Chmara 1986- 1988(biała czapka).