Zarząd

Zarząd klubu


Prezes:

Michał Nawrotek tel. 530 924 933

Członkowie Zarządu:

Patrycja Kostrzewa

Piotr Rewers

Rafał Sobczak tel. 600 056 520

Szef szkolenia

Cezary Barszczewski, tel. 508 123 849

Bosman :

Mariusz Żejmo, tel. 888 481 741

Godziny pracy bosmana: poniedziałek, środa, czwartek, piątek – 19.00-20.00