Podsumowanie spływu i omówienie 50 lecia AKP Skorepna

Zapraszamy na najbliższe zebranie podsumowujące XIV Skorpenowy Spływ Łyną. Omówimy także kolejne działania związane z 50-leciem naszego klubu i sprawy bieżące.