System Szkolenia

Szkolenia płetwonurków prowadzone w AKP Skorpena odbywają się w systemie KDP/CMAS. Zaliczenie każdego kursu kończy się otrzymaniem certyfikatu („plastiku”). Certyfikat potwierdza posiadane umiejętności uprawniającego do nurkowania w bazach nurkowych na całym świecie zgodnie z posiadanymi uprawnieniami.