ul. Kanafojskiego 3, Dom Studenta nr 1, 10-772, Olsztyn, Polska
info@skorpena.pl / akpskorpena@gmail.com

Współpracujemy

Akademicki Klub Płetwonurków "Skorpena"

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie powstał 1 września 1999 roku z połączenia trzech istniejących w Olsztynie szkół wyższych: Akademii Rolniczo-Technicznej, Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Warmińskiego Instytutu Teologicznego. UWM łączy więc tradycję pięćdziesięcioletniej ART, trzydziestoletniej WSP oraz ponad 450 lat kształcenia teologicznego na Warmii.

Historia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego sięga jednak 1950 roku. 31 maja tego roku powstała pierwsza wyższa uczelnia w Olsztynie – Wyższa Szkoła Rolnicza, którą przemianowano w 1972 r. na Akademię Rolniczo-Techniczną. 19 czerwca 1969 w Olsztynie utworzono Wyższą Szkołę Nauczycielską, przekształconą w 1974 r. w Wyższą Szkołę Pedagogiczną. Natomiast 23 kwietnia 1980 r. powołano Warmiński Instytut Teologiczny.
Intensywne i zakończone sukcesem starania olsztyńskiego środowiska naukowego skupionego w Olsztyńskim Forum Naukowym o powołanie uniwersytetu w Olsztynie trwały całą dekadę lat 90. XX w. 1 czerwca 1999 r. rząd przyjął projekt ustawy w sprawie powołania do życia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzień 1 czerwca na tę pamiątkę stał się świętem uniwersyteckim.

Na starcie tj. w 1999 r. UWM miał 12 wydziałów i 32 kierunki kształcenia oraz 24,5 tysiąca studentów. Uczelnia posiadała prawo do habilitowania w 6 dyscyplinach naukowych oraz do nadawania doktoratów w 13 dyscyplinach. Pierwszym rektorem z mocy Ustawy o utworzeniu UWM w Olsztynie został prof. dr hab. Ryszard Górecki. Główną siedzibą uniwersytetu stało się Kortowo – miasteczko akademickie wcześniej należące do ART.

UWM niemal od dnia powstania intensywnie się rozwija. Znacznie zwiększyła się jego baza dydaktyczna i naukowa. Uczelnia zakupiła nowoczesne wyposażenie laboratoriów i pracowni. UWM wykorzystał do tego celu znaczne środki z funduszy unijnych. Powstały nowe wydziały, pojawiły się nowe kierunki kształcenia.
Obecnie UWM składa się z 17 wydziałów. 14 wydziałów ma pełne prawa akademickie, czyli uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego (w 16 dyscyplinach). Natomiast stopień doktora może nadawać 16 wydziałów w 24 dyscyplinach.

Na tych 17 wydziałach w roku akademickim 20016/17 na 74 kierunkach kształci się 23 tys. studentów, w tym 19 tys. na studiach stacjonarnych oraz 600 doktorantów i 1,2 tys. osób na studiach podyplomowych.


Światowa Konfederacja Działalności Podwodnej CMAS została założona z inicjatywy Komandora Jacques-Yves Cousteau w Monako w 1959 r.

Polska reprezentowana była na kongresie założycielskim przez Józefa Wierzbickiego – delegata – obserwatora Komisji Turystyki Podwodnej PTTK (obecnie KDP PTTK).

CMAS jest organizacją non-profit o ściśle cywilnym charakterze, której nadrzędnym celem działania jest zapewnienie wszystkim krajom członkowskim jednoli tych warunków umożliwiających szeroko rozumiane poznanie i ochronę podwodnego świata. Obecnie CMAS zrzesza ponad 130 narodowych federacji płetwonurkowych i działa w ponad 90 krajach całego świata.


O nas…

Pracujemy w terenie.Stowarzyszenie Pro-Natura powstało dzięki pasji i zaangażowaniu ludzi kochających aktywność, szczególnie tą związaną z wodą. Nasze działania realizujemy w połączeniu z ochroną przyrody na wszystkich poziomach organizacji.

Nurkowie, naukowcy, ludzie mediów, specjaliści ochrony środowiska – różne profesje, różne życiorysy – które łączy przepiękna Warmia i Mazury, jej bogactwo fauny, flory i fungi oraz chęć przybliżenia tych cudów natury szerszej rzeszy osób. Stowarzyszenie tworzy grupa przeróżnych ludzi, którzy chcą wykorzystać swoje doświadczenie zawodowe dla dobra natury.

Zależy nam by mądrze korzystać z bogactwa przyrody, która nas otacza. Chcemy pomagać, dzielić się swoją wiedzą, szkolić a także prowadzić prace badawcze, które mogą podnieść ogólny poziom wiedzy o otaczającym nas świecie.

Przykładem mogą być nasze jeziora, które w porównaniu z morzami i oceanami wydają się ubogie. Jednak to tylko pozory. Występuje w nich ogromne bogactwo form życia, oczywiście największe w litoralu ale i profundal kryje niespodzianki.

Pracujemy pod wodą.Warto poznać historię, zasady funkcjonowania i złożoność tych ekosystemów. Dopiero wtedy możemy zrozumieć złożone procesy zachodzące w naszych wodach i spojrzeć innym okiem – na to co spotykamy pod powierzchnią wody. Nie uda się tego zrealizować bez profesjonalnych szkoleń.

Gdy chcemy podziwiać przyrodę, musimy wiedzieć o niej więcej, poznać zachodzące w niej procesy. Wówczas możemy bezpieczniej poruszać się w tym delikatnym środowisku nie wyrządzając szkód.