ul. Kanafojskiego 3, Dom Studenta nr 1, 10-772, Olsztyn, Polska
info@skorpena.pl / akpskorpena@gmail.com

Badania w TPN

Badania w TPN

Po kilku miesiącach wróciliśmy z badaniami do TPN. Tym razem (18-25.09.2017) odwiedziliśmy Dolinę Pięciu Stawów. Plan badań podobnie jak organizacja wyprawy był karkołomny. Celem była inwentaryzacja podwodna 6 stawów: Przedni Staw, Mały Staw, Wielki Staw, Czarny Staw, Wole Oko i Zadni Staw. Mieliśmy zebrać wyniki dotyczące rozmieszczenia hydromakrofitów (w celu wykonania map roślinności rzeczywistej stawów) oraz wykonać obserwacje behawioralne ichtiofauny. To trudne przedsięwzięcie udało się dzięki zaangażowaniu całego Zespołu – tym razem było nas aż 18 osób (Jowita Kozana, Irena Stangierska, Andrzej Wichowski, Artur Bruski, Bogdan Suter, Hubert Buczek, Janusz Płocica, Krystian Głyżewski, Krzysztof Szydło, Leszek Szymczak, Mariusz Dziobek, Miłosz Milewski, Paweł Bojko, Radosław Ziółkowski, Robert Jurkiewicz, Zbigniew Samson, Michał Górny, Piotr Dynowski).
Udało nam się zinwentaryzować wszystkie stawy. Zdobyliśmy ciekawe informacje dotyczące rozmieszczenia i sukcesji hydromakrofitów w stawach TPN. Wykonaliśmy kilkadziesiąt podwodnych obserwacji behawioralnych ryb, które zostaną opracowane statystycznie i również opublikowane. Na tak szeroką skalę nie prowadzono do tej pory badań podwodnych tatrzańskich jezior. Są one o tyle ważne, że dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod kartowania, dadzą podstawę do monitoringu stanu ekologicznego wysokogórskich jezior TPN.
Wyjazd był zorganizowany dzięki współpracy Uniwersytetu-Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie z Podkomisją Naukową Komisji Działalności Podwodnej ZG PTTK. Dziękujemy Wszystkim, którzy nam pomagali – szczególnie Pracownikom Schroniska Górskiego PTTK w Dolinie Pięciu Stawów Polskich.