Podsumowanie spływu i omówienie 50-lecia AKP Skorpena

Zapraszamy na najbliższe zebranie 29-03-2017 o godzinie 20:00 podsumowujące XIV Skorpenowy Spływ Łyną. Omówimy także kolejne działania związane z 50-leciem naszego klubu i sprawy bieżące.