Skorpenowe worki 2017

Siema.
W niedzielę obył się Skorpenowy Zjazd na Górce Kortowskiej.
Dużo uśmiechów z wydarzenia za pomocą zdjęć, przesyła Skorpena.