Skarb jeziora Długiego

Skarb jeziora Długiego w Olsztynie.Na fotografii z 6 maja 2006 roku wydobycie przewoźnej wojskowej sieczkarni na czterokołowej bryczce z jeziora Długiego w Olsztynie. Praktyczna nauka podwodnych prac wydobywczych dla narybku AKP „Skorpeny”. Początkowo akcja nosiła kryptonim „Karoca”. Po latach okazało się, że obiekt „Karoca” został odkryty już w 1960 roku przez starszych kolegów płetwonurków z kortowskiego Naukowe Koła Badań Podwodnych ( NKBP) przy Wydziale Rybactwa na Wyższej Szkole Rolniczej w Olsztynie i opisany w opracowaniu naukowym jako „maszyna rolnicza”. Czuwaj !