Poczet prezesów

Poczet Prezesów AKP Skorpena. Fotografia została zrobiona 19 marca 2006 roku w Olsztynie na III Skorpenowym Spływie Łyną. Od Lewej Prezesi : Leszek Ołdakowski 2000(?), Grzegorz Pabis 2006(?). Prosimy o pomoc w ustaleniu dat. Czuwaj !