Stachuu i Robert Arciszewski

Autor wielkiej fotorelacji z obozu Cerkiewniki 2017 na historycznym zdjęciu Waldka Bronakowskiego. Zdjęcie ma trzydzieści lat i pochodzi z obozu szkoleniowego na Bachotku w lipcu 1987 roku. Od lewej: Stachuu i Robert Arciszewski. Czuwaj !!!